Twist and stretch

Lift your arms to the sky, then place them behind you. With your back straight,…


8 cvičení zaměřených na pružnost, která zvládnete doma

Většina lidí se nepovažuje za pružné, takže když vidí, jak někdo dělá tzv.…